22.3 C
Çanakkale
Perşembe, Mayıs 26, 2022

Dağ

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

Rüyada Dağ Görmek

Rüyada dağ görmek, şanı yüce, şöhret, iktidarlı ve sebatlı siyaset sahibi bir kimseye veya bir çocuğa ve tüccara yorumlanır. Dağ yayılıp açıldığı zaman, çetin ve kalbi katı bir kadındır. Veya gam ve keder ya da insanın son derecesi, yolculuğu veya yeminidir.

Üzerinde bitki örtüsü ve su olmayan dağ kafir ve azgın bir meliktir. Dağdan indiğini gören kimsenin mülkü elinden gider. Tüccarsa zarar eder.

Bitki örtüsü olmayan bir dağa çıktığını gören, kötü kimselerin hizmetine girerek iş görür, bundan da kendisine kaygı ve endişe gelir. Dağ içinde olan yol ve yokuş azaptır. Bundan dolayı yokuş bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur. Yokuşu çıktığını görse, zahmet ve meşakkatle beraber, kadri ve saltanatı yüksek olur.

Çıkmakta olduğu dağın yarısına geldiğinde yukarı çıkması veya aşağı inmesi mümkün olmayan kimse, ömrünün yarısında vefat eder. Dağa çıkıp üzerinde oturan kimsenin çirkin ve iri vücutlu bir çocuğu olur.

Dağa çıkmak yükseklik, aşağı inmek zillettir. Yukarı çıkmak, üzüntü ve kedere yorumlandığında, aşağı inmek bu hallerden kurtulmaktır. Yukarı çıkmak valiliğe yorumlandığından, aşağı inmek de görevden alınmaya yorumlanır.Rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler şiddetli üzüntüye, bağırıp feryat etmeye, ıstırap ve işsizliğe yorumlanır.

Dağa düzgün bir yoldan geldiğini gören maksat ve arzusuna meşru yoldan kavuşur. Dağın göğe yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, insanları kaplayacak bir korku ve şiddete yorumlanır. Çünkü Allah, günahkârları korkutmak ve tehdit için Tur Dağ’ını Beni İsrail’in başına gölge gibi kaldırmıştı. Dağın yere battığını görmek o yerin büyüklerinden birinin ölmesine yorumlanır. Bir kimsenin rüyada alnında veya yanında dağ görmesi zekat vermemeye yorumlanır.

Danyal aleyhisselama göre; bir dağın üzerinde olup bunu kendi malı zannettiğini gören, büyük bir kimseye sığınır. Bir rivayete göre adil bir başkasının emrine girer. Bir dağa çıkarak tepesine ulaştığını gören, bir devlet büyüğünden fayda görür. Bir dağın yerinden koptuğunu veya parça parça olduğunu görmek, büyük bir devletin yıkılışına ve halkının dağılmasına delalet eder. Bir dağda kendisi için yatıp kalkacak yer hazırladığını gören, büyük bir devlet makamında iş bulur.

Bir dağdan indiğini gören, işinden olur, itibarı sarsılır. Bir rivayete göre yüksek dağlardan inmek, yapmak istediği bir işten vazgeçmektir.

Mağribi’ye göre; bir dağa veya yüksek bir yere çıktığını görmek, muradının olmasına ve istediğini elde etmesine işaret eder. Bir dağdan düştüğünü görmek, din ve dünyasında noksanlığa delildir.

Bir dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini görmek, o yeri yönetenlerin mülkü iyi idare ettiklerini gösterir. Dağda yırtıcı bir hayvan görmek, dinsiz ve vicdansız bir devlet adamı ile tabir olunur.

Dağın yalnız topraktan ibaret olduğunu görmek faydasız, cimri bir devlet başkanının bulunduğuna işarettir. Dağın dikenler ve çalılar ile kaplandığını görmek, halkı yaptıkları ile rahatsız eden bir devlet başkanına delâlet eder.

Cudi dağına çıktığını gören, hayır ve fayda görür. Arafat dağında bulunduğunu gören, tövbe eder kabul olunur. Karanlık ve korkunç görünüşlü bir dağda bulunduğunu gören ölür veya bir belâya uğrar.

Dağda güzel bir manzara görmek, büyük bir kimseden bir hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Bir dağa çıktığını ve orada gördüğü bir mağaraya girdiğini görmek, bazı kişilerin sırlarına ortak olacağına delildir. Oradan bir şey alıp çıktığını gören, o sırrı öğrendiğinden dolayı menfaat görür. Bir dağı uzaktan gören, önemli bir konuyu düşünür ve yapmaya karar verir. Dağda merdiven gibi yapılmış bir yoldan çıktığını gören, muradına erer.

Cafer-i Sadık (RA)’a göre; dağ görmek bir devlet başkanı, devlet büyüğü ve rahata ulaşmakla. yorumlanır

Bir dağın kendisine ait olduğunu gören, iyi kalpli ve itibarı büyük bir kimseye arkadaş olur. Dağın etrafında dolaştığını gören, büyük bir kimseyle tanışır ve fayda görür. Bir dağa dayandığını gören, büyük bir kimseye sığınır. Dağın üzerinde kendisine sağlam bir yer hazırlayan, devlet büyüğü tarafından büyük bir memuriyete geçilir. Zengin ise daha çok zenginleşir. Fakir ise zengin olur, korkusu varsa kalmaz. Bir dağı yıktığını gören, ömrünü ziyan eder.

Kendisini dağdan aşağı atıp kendisine zarar gelmediğini gören, eline geçecek bir büyük iş veya memuriyet dolayısıyla sözü geçer olur. Dağdan düştüğünü ve hemen ayağa kalktığını görenin işi tamamlanmaz.

Bir dağda silahlı olarak bulunduğunu veya bir başka arkadaşı ile birlikte bulunduğunu görmek, hayır ve büyümeye delâlet eder. Bir dağa çıkmak istediğini gören, katı kalpli bir kimseye giderek ondan bir işi hakkında yardım ister. Bu rüyada pek hayır yoktur. Dağa ne kadar kolaylıkla çıkarsa, maksadına o kadar kolaylıkla ulaşır. Dağa çıkarken hiç ayağı kaymadığını ve çok rahat tırmandığını görmek, acele bir hayra ulaşacağına delâlet eder. Zorlukla dağa çıkmaya başladığını ve tepesine ulaştığını görenin, ömrü dolmuş ve eceli yaklaşmıştır.

Abdulgani Nablusi’ye göre: rüyada büyük bir dağ görmek, yüksek bir mevkiye, tedbire, oyu isabetli kimseye, hatırlı bir büyüğe, babaya, büyük bir tüccara, dağın tepesi yuvarlak ve yassı ise, zengin fakat katı yürekli bir kadına, keder ve sıkıntıya, zahmetli bir yolculuğa, hayal ve düşünceyle tabir olunur.

Başka bir yorumcuya göre dağ görmek büyük bir kısmete delâlet eder. Rüyasında bir dağa tırmandığını görmek, karlı bir ticaretten eline büyük miktarda para geçeceğine; bir dağ eteğinde oturup dinlendiğini görmek, kendisine teklif edilen karlı bir işe girip girmeyeceğine karar vermek için düşündüğüne; bir dağın eteğinde bir dağ evinde bulunduğunu görmek, eline geçen parayı hayır işlerinde harcayacağına delâlet eder.

Dağda çimenlerin üzerinde ibadet ettiğini görmek Cenab-ı Hakk (C.C) Hazretlerinin rızasını aldığına; dağ eteğinde sudan abdest alıp namaz kıldığını görmek, günahlarından kurtulduğuna; üzerinde yeşillik olmayan çıplak bir dağa tırmandığını görmek, teşebbüs ettiği işten hayır gelmeyeceğine delâlet eder. Dağın küçülerek yok olduğunu görmek beklediği şeylerin elde edilmeyeceğine; dağın olduğundan daha fazla büyüdüğünü görmek, bir devlet dairesinden beklediği bir haberi alacağına; dağın üzeri çiçekle dolu olduğunu görmek, her durumda hayır ve menfaate işarettir.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Son Haberler
- Advertisement -spot_img
Benzer Haberler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here